Prohlášení o ochraně osobních údajů

Kdo je správcem údajů ve smyslu čl. 13 č. 1a GDPR EU?
Subjektem odpovědným za zpracování údajů je společnost SHG Sigma Handelsgesellschaft mbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, zastoupená jednatelem Pavlem Soukupem.

Jaký je účel a právní základ zpracování údajů ve smyslu článku 13 č. 1c GDPR?
Účelem a právním základem zpracování osobních údajů je navázání a realizace obchodního vztahu. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR). Údaje, které nejsou nezbytně nutné pro navázání a realizaci obchodního vztahu, se neshromažďují, a tudíž nezpracovávají.
Údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel jejich uložení. Údaje mohou být uloženy také tehdy, pokud tak stanoví evropský nebo národní zákonodárce v nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech EU, které se na správce vztahují. Údaje budou rovněž zablokovány nebo vymazány, pokud uplyne doba uložení předepsaná výše uvedenými normami, ledaže by bylo nutné údaje dále uchovávat pro uzavření nebo plnění smlouvy.

Shromažďování a zpracování údajů při návštěvě našich webových stránek
Při návštěvě našich webových stránek shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli zobrazit naše webové stránky a zajistit jejich stabilitu a bezpečnost. Slouží také k anonymnímu zaznamenávání počtu návštěvníků našich webových stránek a rozsahu a způsobu využívání našich webových stránek (právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR):
Anonymizovaná IP adresa, datum a čas načtení, název načteného souboru, oznámení o úspěšném načtení, objem přenesených dat, webový prohlížeč, operační systém a odkazující stránka.
Logfile se po 9 týdnech odstraní.

Kontaktní formulář na našich webových stránkách a e-mailový kontakt
Na našich webových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, pomocí kterého nás můžete elektronicky kontaktovat. Pokud tuto možnost využijete, budou nám vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, předány a uloženy pro účely zpracování poptávky. Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím uvedené e-mailové adresy. V takovém případě budou uloženy osobní údaje uživatele předané spolu s e-mailem. V této souvislosti nebudou žádné údaje předávány třetím stranám. Údaje se používají výhradně ke zpracování konverzace. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel jejich uložení.

Jak a kde můžete získat bližší informace?
Své právo na informace podle čl. 15 GDPR můžete kdykoli uplatnit. Použijte prosím následující možnost kontaktu: shg@shg-mbh.de (nebo poštou na adresu: SHG Sigma Handelsgesellschaft mbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden). Poté vás budeme neprodleně kontaktovat a rádi zodpovíme vaše dotazy.

Jaká máte práva?
Pokud nesouhlasíte s používáním svých údajů nebo se domníváte, že jsou používány nesprávně, můžete kdykoli uplatnit své právo na opravu (čl. 16 GDPR EU), výmaz (čl. 17 GDPR EU) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR EU). Máte také právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR EU). V těchto případech nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy shg@shg-mbh.de (nebo poštou na adrese: SHG Sigma Handelsgesellschaft mbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden).
Máte také možnost získat informace od příslušného dozorového úřadu nebo u něj podat stížnost. Příslušným dozorovým úřadem v Hesensku je Hesenský komisař pro ochranu údajů a svobodu informací, Postfach 3163, 65021 Wiesbaden.

Stav 26.9.2018